Løkken Antennelaug

Indkalder herved til ordinær generalforsamling på

Action House
Den 12. november 2020 kl. 19.00

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

1.  Valg af dirigent.
2   Beretning for det forløbne år.
3.  Godkendelse af regnskab.
4.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år for de enkelte programpakker.
5.  Valg af bestyrelse.
6.  Valg af revisor.
7.  Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor.
8.  Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen: opløsning af Løkken Antennelaug i henhold til §5 stk. 8

9.     Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på Generalforsamlingen være indgivet i skriftlig form til et Bestyrelsesmedlem senest 5 hverdage før generalforsamlingen

Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn hos formanden, og på Løkken Antennelaug’s hjemmeside www.loekkenantennelaug.dk mindst 5 hverdage før generalforsamlingen

M.v.h. Løkken Antennelaug