Løkken Antennelaug

Indkalder herved til ekstra ordinær generalforsamling på

Action House

Den 21 januar   2021 kl.19.00

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Anden afstemning om opløsning af Løkken Antennelaug i henhold til §5 stk. 8
  3. Eventuelt

M.v.h. Løkken Antennelaug