Løkken Antennelaug

Indkalder hermed til ekstra ordinær generalforsamling på Action House
Den 11 august 2021 kl.19.00

Generalforsamling afholdes efter, de for tidspunktet gældende Corona regler og retningslinjer fra myndighederne. Herunder evt. fremvisning af gyldigt corona pas.

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

1.  Valg af dirigent

2.  Forslag fra bestyrelsen:

Opløsning af løkken antennelaug i henhold til § 5. stk 8

3.     Eventuelt.

 

M.v.h. Løkken Antennelaug